Seksi- ja pornoriippuvuus

Seksi-ja pornoriippuvuus koskettaa Suomessa kymmeniätuhansia ihmisiä. Kyseessä on pakonomainen seksikäyttäytyminen, joka tuhoaa ihmisiä ja avioliittoja. Seksi-ja pornoriippuvuuden kohdalla ihminen on oman käyttäytymisensä vanki, sen sijaan että hän nauttisi omien arvojensa mukaisesta seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta. Tällöin ihmisen toteuttama seksuaalisuus repii ja tuhoaa sekä ihmistä itseään, että hänen ihmissuhteitaan. Seksi ei enää ole puolisoita yhdistävä liima, vaan tuhovoima, joka riistää seksiltä ja seksuaalisuudelta sen voiman ja kauneuden, joka siihen kuuluisi.

Seksiriippuvuutta ei määritä se, millaisesta seksikäyttäytymisestä on kyse, vaan se, että käyttäytymiseen on syntynyt riippuvuussuhde. Kuten missä tahansa muussakin riippuvuudessa, myös seksiriippuvuuden kohdalla riippuvuus on monimutkaista, eikä sen määrittely ole aina helppoa. Riippuvuus voi olla vakavaa tai lievää, jatkuvaa tai satunnaista, ja sen taustalta voi löytyä lukuisia eri syitä. Luonteenomaista riippuvuudelle on se, että ihminen ei voi lopettaa käytöstään asian aiheuttamista ongelmista huolimatta. Ihmisen käytös on tuolloin pakonomaista ja normaalia elämää häiritsevää.

Syyt seksi-ja pornoriippuvuuden taustalla

Vaikka seksi-ja pornoriippuvaisten riippuvuuskäyttäytyminen on tietyltä osin seksuaalista, ei taustalla oleva ensisijainen motivaatio ole läheskään aina seksuaalisen halun tyydyttäminen, vaan jokin psykologinen tarve. Halu ja yritys tyydyttää jotakin syvempää vaille jäämistä. Esimerkiksi seksiriippuvainen ihminen voi lähteä etsimään  seksuaalista tyydytystä aina silloin, kun hän kokee negatiivisia tunteita, riippumatta siitä onko hänellä todellista halua seksiin.

“Terapiassa olen huomannut että pornonkäyttöni on vahvasti sidoksissa kokemaani ahdistukseen. Kun ahdistus käy ylivoimaiseksi on omaa oloa helpotettava pornoa katsomalla. Se auttaa hetkellisesti mutta sitä seuraava häpeä lopulta vain lisää ahdistusta.”

Seksiriippuvuus onkin selviytymiskeino, eräänlainen vääristynyt tapa hallita elämää. Riippuvuus- käyttäytymisellä pyritään helpottamaan negatiivisia ja tuottamaan positiivisia tunteita tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole toimivia tapoja tunteidensa säätelyyn. Tällöin porno, seksifantasiat, tai seksi eri muodoissaan ovat muodostuneet henkilön ensisijaiseksi keinoksi selviytyä. Toisaalta joillekin riippuvuus on myös hedonistista nautinnon tavoittelua. Riippuvuuden kautta haetaan välitöntä nautintoa, mutta pian henkilö ei enää tunne oloaan normaaliksi ilman tuota nautintoa tuottavaa asiaa. 


Seksi-ja pornoriippuvuuden syntymekanismit

Riippuvuuden selättämiseksi on tärkeää tunnistaa oman riippuvuuden syntymekanismi. Kyseessä on harvoin puhtaasti yksi asia, vaan monen eri osatekijän summa.

A: Tarjontataustainen riippuvuus

Tarjontaperusteinen riippuvuus perustuu niin sanotulle ylinormaalille ärsykkeelle. Internetin ja pornon myötä nettiseksin tarjonnasta on tullut käytännössä rajatonta. Netissä tarjolla oleva seksi eri muodoissaan ja erilaisine toteuttamiskanavineen vastaa luontaiseen, alkukantaiseen tarpeeseemme harrastaa seksiä, mutta tarjontaa on jo niin paljon, että se itseasiassa ylittää normaalin tarpeemme. Tästä syystä aivomme joutuvat työskentelemään entistä kovemmin hillitäkseen ja hallitakseen luontaista himoa, johon välitön tyydytys on saatavilla joka hetki.

Tilanne on oikeastaan täysin absurdi. Ilmaista seksuaalista materiaalia on intenetissä valtava määrä, mutta siihen ei liity minkäänlaisia varoituksia mahdollisista negatiivisista seurauksista.  Millainen yhteiskuntamme olisi, jos vaikkapa heroiinia olisi saatavilla samalla tavoin? Yksikään riippuvuus ei synny ilman tarjontaa, ja ihmisillä on taipumus kokeilla ja ottaa riskejä etenkin silloin, jos tarjolla ei ole riittävää ja asianmukaista seksuaalikasvatusta ja neuvontaa. Tästä syystä olisikin tärkeää, että yhteiskunnassamme kiinnitettäisiin nykyistä paljon enemmän huomiota etenkin lasten ja nuorten terveeseen seksuaalikasvatukseen, ja tuotaisiin esille erityisesti nettipornon haitalliset vaikutukset. 

B: Kiintymyssuhdetaustainen riippuvuus

Monien riippuvuuksien taustalla vaikuttaa vaikeus käsitellä omia, etenkin negatiivisia tunteita terveellä ja rakentavalla tavalla. Tästä syystä on yleistä, että monien riippuvuuksien taustalla vaikuttavat lapsuuden kiintymyssuhdeongelmat. Jos lapsi on kiintynyt turvallisesti, hänestä kasvaa todennäköisemmin terveen itsetunnon omaava aikuinen, kun taas turvattomasti kiintynyt turvautuu erilaisiin riippuvuuksiin kohdatessaan hankalia tilanteita erityisesti ihmissuhteissaan. Monet riippuvuudesta kärsivät kertovatkin kasvaneensa perheissä, joissa tunteita ei ilmaistu ollenkaan tai joissa niitä ilmaistiin pelottavan voimakkaasti. Esimerkiksi Paula Hallin seksiriippuvuutta käsittelevässä tutkimuksessa mukana olleista 77% koki, ettei oppinut kotona käsittelemään tunteitaan tai ongelmiaan toimivalla tavalla. Tästä on seurannut se, että nämä ihmiset käyttävät vaikeiden tunteiden turruttamiseen ja tyynnyttämiseen seksiä. Tutkimus myös osoitti, että erityisesti porno voi olla niin tehokas tapa käsitellä kipeitä tunteita, että osa henkilöistä joilla on voimakasta riippuvuuskäyttäytymistä, ei ole koskaan kokenut negatiivisia tunteita.

C: Traumataustainen riippuvuus

Myös trauman ja riippuvuuden välinen yhteys on noussut esiin useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Riippuvuuden voi laukaista  jokin yksittäinen traumaattinen tapahtuma, jolloin esimerkiksi pakonomaista itsetyydytystä aletaan käyttämään lohtuna. Samalla tavoin esimerkiksi lapsuuden tai nuoruuden traumaattiset tapahtumat voivat saada aikaan sen, että seksistä tulee keino käsitellä trauman aiheuttamia emotionaalisia ja fyysisiä vaikutuksia. Joskus on myös niin, että riippuvuuskäyttäytymisellä aletaan toistaa alkuperäistä traumaa tilanteessa, jossa merkittävä fyysinen kaltoinkohtelu johtaa siihen, että ihmisille muodostuu riippuvuussuhde BDSM:ään. 

Traumojen muoto voi vaihdella emotionaalisesta, fyysisestä tai seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta läheisen ihmisen kuoleman tai sairastumisen aiheuttamaan traumaan. Yhtälailla riippuvuuteen johtavan trauman voi aiheuttaa myös unelman tai intohimon särkyminen, jos ihminen joutuu luopumaan unelmastaan, urastaan tai työpaikastaan. Tämä vaikuttaa erityisen voimakkaasti silloin, jos ihminen joutuu luopumisen seurauksena tekemään suuria muutoksia omassa elämäntyylissään. 

Seksi-ja pornoriippuvuuden yhteys aivokemiaan

Seksi-ja pornoriippuvuus on erityisen voimakas mielialaan vaikuttava riippuvuus, koska on olemassa valtava määrä erilaisia seksin ja pornon lajeja, jotka saavat aikaan erilaisia tunnereaktioita. Tällöin seksi-ja pornoriippuvainen voi vaihdella riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistään sen mukaan, minkälaisen tunnetilan käyttäytyminen saa aikaan tai millaista tunnetilaa käyttäjä hakee. Syntyneet tunteet eivät ole pelkästään psykologisia, vaan myös vahvasti yhteydessä aivokemiaan, erityisesti dopamiiniin, joka ajaa ihmistä nautintoa kohti. Uutuudenviehätys, fantasiat ja odotus vahvistavat dopamiinin tuotantoa, mikä selittää myös sen, että niin moni nauttii pornosta. Jatkuva riippuvuuteen liittyvä dopamiinin tuotanto kuitenkin myös heikentää hermoratojen herkkyyttä, josta syntyy pornoriippuvuuteen yleisesti liittyvä toleranssi eli sietokyky. Sietokyvyn kasvun takia tarvitaan yhä enemmän ärsykkeitä, jotta saavutettaisiin sama nautinnon taso. Toisin sanoen pornoriippuvaisen on kulutettava yhä enemmän ja yhä erilaista pornoa. 

Lisäksi dopamiini vaikuttaa myös muistitoimintoihin. Vapautuessaan dopamiini suuntaa aivoja kohti sellaisia toimintojaa, jotka palkitsevat ihmisen jollakin tutulla tavalla. Kyse on niin sanotusta aivojen herkistymisestä, joka aiheuttaa visuaalisiin ärsykkeisiin kohdistuvien reaktioiden voimistumista. Tällöin seksi-tai pornoriippuvaisen huomio kiinnittyy korostuneesti esimerkiksi seksikkääseen ihmiseen, pornoon tai johonkin mikä ihmisen mielessä yhdistyy pornon käyttöön. Tämä tekee toipumisesta entistä haastavampaa ja lisää koettua häpeää, sillä riippuvainen on jatkuvasti tilanteessa, jossa huomaa, että häntä vetää tiedostamattomasti puoleensa ihmiset, jotka saavat hänet virittymään seksuaalisesti. 

Seksi-  ja pornoriippuvuuden vaikutukset kumppaniin ja parisuhteeseen

Parisuhde ei ole enää seksiriippuvuuden paljastumisen jälkeen entisensä. Kumppanista tulee yleensä yliherkkä kaikille vihjeille riippuvuuskäyttäytymisen suhteen. Pakonomaiset ajatukset mahdollisista uusista paljastumisista vievät voimia kumppanilta hänen etsiessään turvallisuutta muuten turvattoman tuntuisessa tilanteessa. Ympäristövihjeet tai riippuvaisen kumppanin käyttäytyminen voivat saada aikaan takaumia. Jos riippuvuudesta kärsivä osapuoli jatkaa toimintaansa entiseen malliin, eikä pyri rakentamaan luottamusta uudelleen, kokee hänen kumppaninsa jatkuvaa uhkaa ja vaaraa omassa elämässään. Tilanne ei raukea, ennen kuin addiktoituneen henkilön kumppani löytää tehokkaita menetelmiä hallita ahdistusta ja stressiä, sekä asettaa lisävahingoilta suojaavia rajoja elämäänsä. (Steffens & Rennie 2006, 262.) ( Diak, Opinnäytetyö 2021, Pöllänen & Enbuska)

Myös addiktoitunut pornon katselu saattaa olla parisuhteen näkökulmasta katsottuna rinnastettavissa kumppanin pettämiseen. Tilanteen paljastuminen voi johtaa luottamussuhteen murenemiseen, sekä addiktin kumppanin kokemaan itsetunnon romahtamiseen. Kumppani saattaa kokea etääntyvänsä addiktoituneesta osapuolesta psykologisesti, henkisesti ja seksuaalisesti.  Monilla esiintyy myös fysiologisia oireita, kuten väsymystä, ruokahaluttomuutta, ahdistusta, masennusta ja seksuaalisen halukkuuden muutoksia. (Rendic 2018, 61–65.) ( Diak, Opinnäytetyö 2021, Pöllänen & Enbuska)

Traumaattinen kriisi ja traumaperäinen stressihäiriö 

Traumaattisen kriisin saa usein aikaan suuri tunnejärkytys, jonka kohtaamiseen omat voimat eivät riitä. Ihmisten sietokyky vaikeissa elämäntilanteissa on erilainen. Toiset selviävät vähäisillä oireilla, kun taas toiset voivat tarvita enemmän aikaa ja apua toipumiseensa (Mieli ry. Vaikeat elämäntilanteet. Kriisit kuuluvat elämään). ( Diak, Opinnäytetyö 2021, Pöllänen & Enbuska)

Seksiriippuvaisen läheiset tarvitsevat kriisiin tukea, sillä he käyvät läpi vaikeita ajatuksia ja tunteita. Tällaisia ovat esimerkiksi hämmennys, epävarmuus ja vastausten etsiminen. Epätietoisuus vie läheiseltä voimavaroja. Esimerkiksi psyykkisesti sairastuneen omainen käy läpi erilaisia vaiheita. Shokkivaiheeseen kuuluu, että ihmisen voi olla vaikeaa toimia järkevästi ja hän pyrkii torjumaan todellisen tilanteen, jossa voi esiintyä sekavuutta, fyysisiä oireita, kuten vatsakipuja, hikoilua tai sydämen hakkaamista, mutta myös ylireagointia tai lamaantumista (Mielenterveystalo. Aikuiset. Myös läheinen tarvitsee tukea). ( Diak, Opinnäytetyö 2021, Pöllänen & Enbuska)

Seksi-ja pornoriippuvuudesta irtautuminen

Seksi-ja pornoriippuvuudesta irtautumisessa on tärkeää seuraavien asioiden muistaminen:

VALINTA: Pohjimmiltaan riippuvuuksista vapaa elämä pohjautuu jokaisen ihmisen omaan valintaan. Siihen, että ihminen päättää muuttaa omaa käyttäytymistään siten, että ei anna riippuvuutta aiheuttavien asioiden hallita itseään. Muutos vaatii työtä, ja muutos sisältää yleensä väistämättä myös retkahduksia. Lisäksi muutoksen onnistuminen ja läpivieminen palaa aina kriittisillä hetkillä takaisin omaan valintaan.

YDINUSKOMUSTEN VOITTAMINEN: Jotta muutos ja addiktiosta irtautuminen voisi tapahtua, on ihmisen selätettävä tiettyjä ydinuskomuksia omaa riippuvuuttaan koskien. Näitä uskomuksia ovat ajatukset “minun ei tarvitse muuttua”, “minä en halua muuttua”, sekä “minä en pysty muuttumaan”.

VISIO: Riippuvuudesta irtautumisessa auttaa myös visio; selkeä mielikuva siitä, kuinka paljon paremmalta riippuvuudesta vapaa tulevaisuus näyttää. Elämänvisio, joka pohjautuu omiin arvoihin, mahdollistaa myös motivaation muutokseen. Omien arvojen mukaisesti eläminen on ehdottoman tärkeää paisti mielenterveydelle, niin myös ihmissuhteille. Omiin arvoihin perustuva selkeä visio jossa on selkeät tavoitteet, toimii myös vahvana sitouttajana riippuvuudesta toipumiselle.