Meistä

Kansainvälisesti seksi- ja pornoriippuvuus ilmiönä on saanut huomiota jo pidemmän aikaa, mutta Suomessa aiheesta on alettu keskustelemaan vasta viime vuosina. 

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Seksi- ja pornoriippuvuus-hanke (Toivu riippuvuudesta) sai alkunsa useiden eri yhteistyötahojen tekemistä huomioista, joiden mukaan erityisesti terapiavastaanotoille ja erilaisiin vertaistukiryhmiin on yhä kasvavassa määrin alkanut tulla ihmisiä, joiden elämä ja parisuhde on tuhoutunut joko oman tai puolison seksiriippuvuuden takia. Seksi-ja pornoriippuvuus vaikuttaakin laajasti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: mielenterveyteen, parisuhteeseen, sosiaalisiin suhteisiin, seksuaalisuuteen, fyysiseen-, psyykkiseen,- ja henkiseen hyvinvointiin, sekä elämänhallintaan kokonaisuutena. 

Seksi- ja pornoriippuvuus voidaan nähdä myös kansanterveydellisenä ongelmana, sillä sen liitännäisseuraukset ovat mittavia niin yksilöille, perheille kuin myös yhteiskunnalle. Huomionarvoista on se, että seksi- ja pornoriippuuvudesta kärsivät yhä nuoremmat henkilöt. Tyypillistä onkin, että riippuvuus alkaa 13-14-vuoden iässä, ja että yhä suurempi määrä lapsia ja nuoria altistuu pornolle ikätasoon nähden aivan liian varhain. Lisäksi yhteiskunnan pornoistuminen eli yliseksualisoituminen ajaa yhä enemmän erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia ylittämään omia seksuaalisia rajojaan ja addiktoitumaan pakonomaiseen seksuaaliseen käyttäytymiseen. 

Hankkeen tarkoituksena on auttaa seksi-ja pornoriippuvaisia vapauteen, sekä antaa tukea seksi-ja pornoriippuvaisten läheisille. Tarjoamme myös koulutusta aiheesta eri alojen asiantuntijoille, sekä terveys-ja sosiaalialan toimijoille.  Lisäksi tärkeässä roolissa on tietoisuuden lisääminen aiheesta valtakunnallisella tasolla. 

Hankkeen työntekijöinä toimivat Kalle Mäenpää ja Pia Rendic.  Kalle Mäenpää on toiminut 16 vuotta poliisina ja kohdannut työssään paljon eri riippuvuuksien kanssa kamppailevia ihmisiä sekä fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan uhreja. Monipuolinen henkinen työ asiakkaiden parissa sekä psykologinen/terapeuttinen lisäkoulutus on herättänyt ymmärryksen terapeuttiseen työhön ja erityisen kiinnostuksen siihen. Mäenpää on suorittanut poliisinkoulutuksen lisäksi teologian- ja valtiotieteen maisterin tutkinnot. Hän on tutkinut yhteiskunnallista ja uskonnollista muutosta sekä niiden vaikutuksia yksilön henkiseen hyvinvointiin. Mäenpää on toiminut n. 10 vuoden ajan freelancer-puhujana erilaisissa tapahtumissa ja hänellä on kokemusta projektien organisoimisesta sekä pienryhmien vetämisestä.

Pia Rendic on pappi, seksuaaliterapeutti ja ihmiskaupan asiantuntija, joka on tehnyt useita vuosia terapiatyötä erityisesti seksi-ja pornoriippuvuudesta kärsivien ihmisten ja heidän puolisoidensa kanssa. Hän viimeistelee parhaillaan pornografian vaikutuksiin keskittyvää väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopistoon, ja on kirjoittanut aiheesta myös tietokirjoja. Lisäksi hän on kouluttanut viranomaisia, sosiaali-ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä, opiskelijoita, sekä kolmannen sektorin ja kirkon toimijoita pornografiaan ja sen vaikutuksiin liittyen.  Keskiössä ovat olleet pornografian haitallisten vaikutusten lisäksi pornografian vaikutukset lapsiin ja nuoriin, sekä pornografian yhteys seksuaaliseen häirintään, hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. 

Kalle Mäenpää

Projektipäällikkö, Toivu riippuvuudesta-hanke
TM, VTM, 
poliisi/rikostutkija (evp)
lyhytterapeutti (koulutuksessa)
kalle.maenpaa@diakon.fi
044 705 2025

Pia Rendic

Asiantuntija, Toivu riippuvuudesta-hanke

Väitöskirjatutkija, TM, KK 

Pappi, Seksuaaliterapeutti

Ihmiskaupan asiantuntija

pia.rendic@diakon.fi

044 705 2304 

Yhteistyökumppanit